Depresia


Depresia sa prejavuje ako celá škála stavov od bežného, vysvetliteľného smútku, ktorý občas zažíva každý, až po ťažkú depresiu. Postihnutá osoba v typickom prípade trvalo vníma všetky, i tie najmenšie úlohy, ktoré sú na ňu kladené ako enormne náročné a môže trpieť pocitmi menejcennosti. To môže byť sprevádzané úzkosťou alebo sa postihnutý často stáva neprístupným. Niektorí depresívni ľudia môžu trpieť aj fyzickými príznakmi - sú neustále unavení, niekedy trpia nespavosťou alebo stratou chuti do jedla. Ak rozladenie a nevysvetliteľná nálada trvá niekoľko týždňov alebo ešte dlhšie, je lepšie vyhľadať lekára.

Depresia môže mať dopad na rodinný život, priateľstvá a schopnosť pracovať, zabávať sa alebo jednoducho prežiť deň. Depresia môže postihnutého doviesť k pocitu, že vôbec nechce žiť. Takéto myšlienky a pocity nie sú jeho chybou - môžu byť súčasťou depresie.

Príčiny vzniku depresie sú rôzne. Môže ju vyvolať stresujúci zážitok, akým je napríklad úmrtie v rodine, ale zažiť môžete depresiu aj bez akéhokoľvek zjavného dôvodu. Odpoveď na stresujúci zážitok je u konkrétnej osoby vždy závislá od jej psychologického typu, výchovy a vzdelania i od rôznych okolností. Depresia sa častejšie vyskytuje u žien ako u mužov. Mnoho žien trpí depresiou v súvislosti s menštruáciou a takisto počas ťarchavosti. Na depresívne prejavy vplýva aj ročné obdobie, v zimnom období trpia niektorí ľudia pre nedostatočný slnečný svit stavom známym ako „zimná depresia“.

Liečba

Odborníci považujú depresiu za dobre liečiteľnú poruchu. Lekári a výskumní pracovníci sa domnievajú, že depresia je spôsobená chemickou nerovnováhou v mozgu. Prirodzené chemické látky (neurotransmitéry), ktoré sa nachádzajú v mozgu zohrávajú podstatnú úlohu v ovplyvňovaní nálady. Aj keď nevieme s úplnou istotou akým spôsobom antidepresíva účinkujú, predpokladá sa, že ovplyvňujú hladinu jednej či viacerých chemických látok, ktoré sa nachádzajú v mozgu.

Dá sa predpokladať, že liečba pomocou liekov nazývaných antidepresíva, psychoterapiou alebo kombináciou oboch možností, bude úspešná u 80% až 90% pacientov s klinickou depresiou. Liečba depresie môže byť rôzna. Užívanie liekov nie je jediným spôsobom. Individuálna a skupinová psychoterapia alebo zapojenie sa do podporných skupín môže priniesť prospech mnohým pacientom. Závisí to od posúdenie lekára.

Na liečbu úzkostných porúch Vám môže Váš lekár ponúknuť rozličné možnosti. Patrí sem farmakologická liečba, psychoterapeutické metódy alebo kombinovaná liečba. Snaha o zmenu Vášho života tak môže zlepšiť i to, ako sa cítite. S účinnou liečbou sa úzkosť zvyčajne dá zvládnuť, a to najmä, ak má postihnutý podporu aj zo strany rodiny a najbližšieho okolia. Liečba pomáha pri zabraňovaní ovládnutiu Vášho života obavami a úzkosťou. Je však obzvlášť dôležité, aby sa pri objavení závažných príznakov s liečbou začalo čo najskôr.

Pred 20 rokmi si mnoho lekárov myslelo, že liečba liekmi by mala byť vyhradená pre pacientov s ťažkou depresiou. Dnes však výskum podporuje význam liekov v liečbe mnohých odlišných druhov úzkostných porúch. Tento nový náhľad na liečbu antidepresívami pramení z rastúcich poznatkov o biologickom základe úzkostných porúch, kde sa predpokladá ako príčina nedostatok určitých neurotransmiterov a/alebo abnormality receptorov, na ktoré sa neurotransmitery viažu. V snahe o potlačenie depresie a úzkostných porúch sa antidepresívna liečba zameriava práve na tieto neurotransmiterové systémy. Okrem toho, mnoho ľudí s diagnostikovanou úzkostnou poruchou trpí aj depresiou.

Prvá osoba, ktorú kvôli Vašej úzkostným pocitom alebo depresii navštívite, je zvyčajne Váš lekár prvého kontaktu (praktický lekár). V Slovenskej republike je lekárom prvého kontaktu aj psychiater, ktorého v prípade ťažkostí môžete navštíviť aj bez konzultácie s praktickým lekárom. Váš lekár zhodnotí všetky príznaky, osobnú anamnézu, rodinnú anamnézu a výsledky klinického vyšetrenia a laboratórnych testov, aby zhodnotil Váš celkový stav. Váš praktický lekár by mal byť schopný diagnostikovať úzkosť a ak to považuje za potrebné, môže Vás odporučiť k odborníkovi na duševné zdravie (psychiatrovi a psychológovi) alebo neurológovi.


Majte prosím na pamäti, že táto webová stránka nemôže nahradiť informácie, ktoré Vám poskytnú vaši lekári. Cieľom tejto webovej stránky nie je nahradiť nepretržitú komunikáciu medzi Vami a vaším zdravotníckym tímom. Akékoľvek otázky ohľadom vášho zdravotného stavu konzultujte s odborníkom.