HIV / AIDS – perspektíva pandémie


8 000 ľudí dnes zomrie len na toto ochorenie
40 miliónov ľudí je infikovaných HIV
1 z 3 Juhoafrických tehotných žien má tento vírus
12 miliónov detí vo svete vyrastá bez rodičov ako dôsledok HIV/AIDS

Každý jeden deň je na svete 13 000 ľudí infikovaných vírusom HIV a 8000 naň zomiera. Odhady sú rôzne, ale takmer 40 miliónov ľudí je celkovo infikovaných touto chorobou – toto číslo zodpovedá veľkosti populácie Španielska. Ďalších päť miliónov bolo infikovaných len v roku 2005.

Správa OSN z roku 2004 varuje, že epidémia skrátila priemernú dĺžku života na menej ako 40 rokov v siedmych krajinách v subsaharskej Afrike – Stredoafrická Republika, Lesotho, Malawi, Mozambik, Swahilsko, Zimbabwe a Zambia. Zvlášť deti a mladí ľudia sú postihnutí šírením HIV. Viac ako 50% všetkých HIV infekcií sa objavuje u detí. Dospelí a deti s AIDS a ich rodiny musia čeliť nielen zdravotným problémom, ale tiež zažívajú diskrimináciu, izoláciu a nedostatočné alebo nevhodné podporné služby. Za priamymi dôsledkami infekcie, HIV často znamená chudobu, osirené deti, sociálnu izoláciu a iné infekčné ochorenia ako napríklad tuberkulózu. Spoločnosť si je vedomá celej škály problémov.

Farmaceutický priemysel sa neustále usiluje nájsť nové a efektívnejšie lieky na HIV, vírusovú infekciu ktorá môže viesť k AIDS. Veľký dôraz sa kladie na liečbu antiretrovirotikami (ARV). Tieto liečivá sú špecificky vytvorené na blokovanie činnosti retrovírusov - typu vírusov, z ktorých je najznámejší HIV.
Avšak odolnosť vírusu voči existujúcim liekom zostáva jednou z najväčších výziev v účinnej liečbe HIV.

GSK pracuje na objavovaní nových molekúl, ktoré účinkujú na liečbu rezistentný typ HIV. Realizujeme vývoj vakcíny proti HIV. Podporujeme mnohé skupiny pôsobiace v komunite, ktoré sa starajú o šírenie informácií, poradenstvo, starostlivosť a iné pomocné služby pre infikované obyvateľstvo. Tieto skupiny sú oporou celého boja proti HIV/AIDS v mnohých krajinách, kde vláda nie je schopná alebo ochotná bojovať s dôsledkami epidémie. GSK sa angažuje v týchto skupinách prostredníctvom svojho programu POSITIVE ACTION. Program vznikol v roku 1992 za účelom spolupráce s komunitami postihnutých HIV na celom svete, poskytujúc podporu pre partnerské organizácie na realizáciu preventívnych a vzdelávacích kampaní, programov získavania financií a zvyšovania informovanosti, domácej starostlivosti a liečby, poradenských služieb a programov zaradenia do komunity pre marginalizované skupiny. Program v súčasnosti prebieha v približne 30 krajinách sveta.


AIDS má 25

 • 5. júna 2006 to bolo 25 rokov, odkedy sa objavili prvé správy o AIDS.
 • Existuje viacero pohľadov, ale najnovšie dôkazy naznačujú, že sa forma imunodeficientného vírusu ľudoopov preniesla na ľudí, ktorí poľovali na šimpanzov v tropickej Afrike v 30tych rokoch.
 • Vedci použili uchované vzorky krvi aby vysledovali prvý známy prípad AIDS u muža, ktorý zomrel v Demokratickej Republike Kongo v roku 1959.
 • Genetická analýza HIV z roku 2003 naznačuje, že sa vírus dostal do Spojených štátov v neskorších 60-tych rokoch a nezistený sa šíril v Spojených štátoch i iných krajinách počas sedemdesiatych rokov.
 • Do konca roku 1981, roku kedy boli dokumentované prvé prípady AIDS, bolo známych len 120 ľudí, o ktorých sa vedelo že zomreli na neidentifikované ochorenie.
 • Spolu so zápalom pľúc, ktorý je spájaný s týmto ochorením, si lekári všimli výskyt zriedkavej rakoviny kože, Kapošiho sarkómu.
 • Do konca roku 1982 bol AIDS objavený na piatich kontinentoch.
 • V roku 1983 bol objavený vírus zodpovedný za AIDS, neskôr bol pomenovaný ako Vírus ľudskej imunodeficiencie - HIV.
 • Do roku 1987 bolo Svetovej zdravotníckej organizácii hlásených 71 750 prípadov AIDS. WHO vyhlasuje prvý Svetový deň boja proti AIDS na 1. december 1988.
 • V roku 1992 GSK založilo program Positive Action, iniciatívu farmaceutického priemyslu na podporu spoločenstiev postihnutých AIDS.
 • V roku 1996 bola založená Medzinárodná iniciatívna AIDS vakcíny (IAVI) s cieľom urýchliť výskum HIV vakcíny.
 • V roku 1996, Liečba HAART (vysoko aktívna antiretrovírusová terapia), ktorá je kombináciou troch ARV, ponúkla ľuďom s HIV dlhšie prežitie bez AIDS.
 • V roku 1999 sa AIDS stáva štvrtým najväčším zabijakom vo svete.
 • Do konca desaťročia žije 90% ľudí, nakazených vírusom HIV v rozvojových krajinách.
 • V roku 2001 štatistiky UNAIDS hovoria, že približne 21 miliónov ľudí vo svete zomrelo na AIDS, vrátane 17 miliónov v subsaharskej Afrike. Ďalších 36 miliónov bolo nakazených HIV a asi 26 miliónov z nich žije v Afrike.
 • V roku 2001 sa GSK zaviazalo ponúkať ARV lieky za výrobné ceny pre subsaharskú Afriku a najmenej rozvinuté krajiny svete.
 • 5 miliónov ľudí bolo novo infikovaných HIV počas roku 2003, dovtedy najväčší počet. V tom istom roku zomierajú 3 milióny ľudí na AIDS.
 • V roku 2006, 60% ľudí s HIV na svete žije subsaharskej Afrike.
 • V svojej správe za rok 2006 odhaduje UNAIDS, že od roku 1981 dodnes bolo globálne infikovaných 65 miliónov a na následky AIDS umrelo 25 miliónov ľudí.

Referencie
www.worldaidsday.org
www.worldaidscampaign.info