Vakcíny - investícia na celý život

Vakcíny pomáhajú ochrániť milióny ľudí pred ochoreniami a výskum v tejto oblasti sľubuje viac – očkovanie, ktoré zastaví šírenie rakoviny a takých ochorení ako malária a AIDS.


Priekopnícka vakcína

Edward Jenner musel cítiť že objav je blízko. James Phipps, osemročný chlapec na ktorom sa Jenner chystal experimentovať, sa mohol viac báť. Napokon, medicína v tých časoch (1796) bola záležitosťou trafíš sa - netrafíš, a bolo to na anglickom vidieku, nie v Londýne - centre vedy. Ale Jenner si bol istý správnosťou cesty, ktorou sa vydal a zahájil experiment. Vzal časť pľuzgiera kravských kiahní z ruky mliekárky Sarah Nelmes a vložil ich do ranky na chlapcovom ramene.

Jeho teória vychádzala z vidieckej tradície, že mliekárky, ktoré prekonali mierne ochorenie kravských kiahní nedostanú vážnejšiu formu kiahní - variolu. Dojčatá a malé deti boli zvlášť zraniteľné. Pokiaľ vieme, Jenner mal pravdu a chlapec bol úspešne imunizovaný proti pravým kiahňam. Svoje výsledky publikoval v roku 1798 a prerazil s pojmom ‘vakcína’, z latinského vacca (krava).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) deklarovala v roku 1980, že vakcinácia konečne zbavila svet endémie pravých kiahní. Od dôb jeho pionierskej práce a éry Louisa Pasteura, programy masovej vakcinácie zabránili každoročne ochoreniam či smrti miliónov ľudí. Svet bez vakcín je nepredstaviteľný.


Imunizácia proti infekčným ochoreniam

Imunizácia je jednou z najefektívnejších a najúspešnejších intervencií v oblasti verejného zdravia. Použila sa na zvládnutie takých ochorení ako besnota, záškrt, tetanus, žltá horúčka a pomerne nedávno, detská obrna, osýpky, mums, rubeola a hepatitída typu B.

Variola bola vyhubená, osýpky a detská obrna regionálne eliminované, a záškrt, tetanus a čierny kašeľ boli významne zredukované, čo sa týka výskytu a úmrtí. Jenner naštartoval tento proces pred dvoma storočiami, ale práca pokračuje. Nové vakcíny s potenciálom regulácie infekčných ochorení sú ďalším štádiom vývoja, zameriavajúc sa na také ochorenia akým je napríklad rakovina krčka maternice.


Inovácie vakcín

V minulosti bola vakcinácia určená hlavne pre mladých. Dnes môže byť použitá pre ľudí všetkých vekových skupín s množstvom vakcín, ktoré sú k dispozícii predchádzať ochoreniam vo všetkých etapách života:

  • dojčatá a deti: napr. osýpky, mums, rubeola, rotavírus (spôsobuje gastroenteritídu)
  • dospelí: napr. infekcie ľudským papiloma vírusom (spôsobuje rakovinu krčka maternice), hepatitída, týfus
  • starší ľudia: napr. chrípka

Jedným z hlavných zlepšení je vývoj kombinovaných vakcín, ktoré dokážu ochrániť proti závažným ochoreniam jednou jednoduchou injekciou. Príkladom je MMR vakcína – osýpky, mums, rubeola (measles, , mumps, rubella), ktorá sa používa na ochranu detí na celom svete.


Vakcíny od GSK

Táto inovácia je bežnou záležitosťou GSK Biologicals, vakcinačného výrobného centra GSK, ktoré vyrába približne 30 predávaných vakcín, z ktorých viac ako polovica sú kombinované vakcíny na ochranu detí, adolescentov a/alebo dospelých pred až šiestimi ochoreniami naraz.

Portfólio potenciálnych vakcín spoločnosti GSK je jedným z najlepších vo farmaceutickom priemysle, s 25 vakcínami v klinickom vývoji ku koncu minulého roka. V nasledujúcich piatich rokoch sa očakáva zavedenie piatich významných vakcín. Táto jedinečná pozícia je aj dôsledkom rozhodnutia spred 15 rokov, kedy spoločnosť začala investovať do takzvaných ‘adjuvantných’ technológií.


Pomocné látky

Pomocné látky sú prísady, ktoré sú vytvorené tak, aby zlepšili účinnosť vakcíny. Napríklad v budúcnosti môžu byť použité adjuvantné vakcíny na tieto účely:

  • dlhodobejšia ochrana – napríklad proti rakovine krčka maternice, stav vyvolaný vírusom
  • poskytnutie ochrany voči infekciám, ktorým sa doteraz nedá predísť
  • zníženie dávky antigénu potrebnej na získanie ochrany – výhoda pri veľkom množstve dávok potrebných na ochranu populácie pred pandémiou chrípky
  • krížová ochrana pred podobným kmeňom vírusu


Terapeutická vakcinácia

Ďalšou inováciou, ktorej priekopníkom je GSK je „terapeutická vakcinácia“ - forma terapie ktorá môže vyvolať imunitnú reakciu proti nádorovým bunkám. Cieľom vakcinácie je stimulovať produkciu imunitnej reakcie, ktorá je schopná veľmi špecificky zničiť rakovinové bunky. Tieto práce sú v počiatočných štádiách, ale výsledky vyzerajú sľubne.


Vakcína proti chrípke

V obave pred hroziacou pandémiou chrípky, GSK vyvíja pandemickú vakcínu pred-pandemickú vakcínu, dúfajúc, že ponúkne najlepšie možné riešenie proti pandémii. Jean Stéphenne, prezident GSK Biologicals, hovorí: „ Zatiaľ čo prvá z vakcín je zameraná na vybudovanie silnej obranyschopnosti po prepuknutí pandémie, druhá z nich môže ponúknuť vládam možnosť vopred sa zásobiť a začať s vakcináciou pred vypuknutím pandémie, čím sa výrazne zvýši rýchlosť odpovede verejného zdravotníctva v prípade vypuknutia ochorenia.“


HIV, TBC a malária

Rôzne možnosti sú skúmané aj pri vývoji HIV vakcíny. Jedna v spolupráci s Medzinárodnou iniciatívnou vakcíny proti AIDS (IAVI) a iné v spolupráci s Pasteurovým Inštitútom vo Francúzsku. GSK vyvíja tiež kandidátske vakcíny proti TBC a malárii - v spolupráci s nadáciou Aeras, účastníkom boja proti tuberkulóze a s iniciatívou Vakcína proti malárii (MVI), kde pokračuje vývoj kandidátskej vakcíny proti malárii, s pravdepodobnou žiadosťou o licenciu v rokoch 2010-2011.