GSK je opäť medzi najlepšími zamestnávateľmi

28. apríl 2009

Spoločnosť GlaxoSmithKline získala v štúdii Best Employers Slovensko 3. miesto v kategórii malé a stredné firmy. Stabilné umiestnenie v TOP 5 medzi slovenskými zamestnávateľmi svedčí o tom, že úspech GSK nie je náhoda, ale naopak – výsledok dlhodobej práce s ľuďmi. Štúdia Hewitt Associates totiž vychádza práve z hodnotenia samotných zamestnancov.

„Sme jednoznačne pyšní na to, že naši ľudia už štvrtý rok za sebou posunuli GSK medzi najlepších zamestnávateľov. Znamená to, že sa stotožnili s hodnotami spoločnosti, s jej reputáciou a s etikou GSK ako farmaceutickej spoločnosti. Takže jednoznačne vďaka našim ľuďom sme lepším zamestnávateľom ako iné firmy,“ povedala v panelovej diskusii počas vyhlasovania výsledkov Jana Palenčárová, HR managerka GSK.

GSK je opäť medzi najlepšími zamestnávateľmi

O umiestnení v štúdii, ktorú organizuje najväčšia poradenská a outsourcingová firma v oblasti riadenia ľudských zdrojov, nerozhoduje meno ani veľkosť firmy, odvetvie či značka. Jedinými kritériami sú motivovanosť zamestnancov a ich spokojnosť. Keďže všetko závisí od anonymných odpovedí zamestnancov, nie je to „iba“ súťaž medzi najlepšími, ale zúčastnené firmy tak zároveň dostanú vysvedčenie od vlastných ľudí. Podľa Jany Palenčárovej vyplnilo hodnotiace dotazníky až 93% zamestnancov GSK a aj napriek mnohým náročným zmenám v turbulentnom farmaceutickom priemysle, posunuli svojho zamestnávateľa ešte o jednu priečku vyššie oproti predchádzajúcemu roku: „7 z 10 ľudí v GSK hovorí o silnej vnútornej motivácii, identifikujú sa s firmou a cítia sa, akoby pracovali na vlastnom. To je vo veľkých korporáciách naozaj vzácne“.

Spoločnosti GlaxoSmithKline záleží na tom, aby svojim ľuďom umožnila nielen pracovať, ale zároveň aj neustále rásť. Jedným z jej projektov je aj 2-ročný program „Rozvojové fórum“, ktorý je určený špeciálne pre nemanažérov a na podporu talentov. Aj keď nie je automatickou vstupenkou, dáva možnosť posunúť sa v rámci firmy na vyššiu pozíciu, čo zamestnanci oceňujú a motivuje ich to.

Spoločnosť GlaxoSmithKline je jedna z najväčších farmaceutických spoločností na svete orientovaných na výskum a vývoj. Na Slovensku zamestnáva 131 ľudí. Je lídrom v šiestich hlavných terapeutických oblastiach: liečba respiračných ochorení, bakteriálnych a vírusových infekcií (antibiotiká, antivirotiká), ochorení centrálneho nervového systému, liečba diabetes a iných metabolických ochorení, liečba onkologických ochorení a prevencia bakteriálnych a vírusových infekcií (vakcíny). Poslaním spoločnosti je zlepšenie kvality ľudského života, čím umožní ľuďom urobiť viac, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Ďalšie informácie nájdete na www.gsk.sk alebo kontaktujte:
Ing. Jana Palenčárová
HR Manager
tel. č. 02/ 4826 1111
mailto:jana.j.palencarova@gsk.com

Mgr. Katarína Slezáková
External Affairs Manager
tel.č. 02/ 4826 1111
katarina.k.slezakova@gsk.com
 Výzva pre rakovinu
Výzva pre rakovinu
Rakovina je celosvetovo hlavnou príčinou smrti.