Informácia pre lekárov a rodičov o preočkovaní vakcínou Infanrix Polio u detí narodených v roku 2007 a neskôr


V súlade s platnou dokumentáciou vakcíny Infanrix Polio (Súhrn charakteristických vlastností lieku a Písomná informácia pre používateľa) možno v nadchádzajúcom období očakávať po očkovaní detí v 6. roku života zvýšený výskyt nežiaduceho účinku v podobe väčšieho opuchu v mieste podania vakcíny.

Ku zvýšenému výskytu tohoto nežiaduceho účinku dochádza, ak sa opakovane podáva vakcína proti záškrtu a tetanu s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému (čiernemu) kašlu. Tieto opakované dávky sa nazývajú posilňovacie. V roku 2007 sa na Slovensku začala na očkovanie dojčiat používať vakcína s acelulárnou (nebunkovou) zložkou proti dávivému kašlu – vakcína Infanrix Hexa. Dnes sú deti narodené v roku 2007 v šiestom roku ich života preočkovávané posilňovacou dávkou vakcíny Infanrix Polio. V súlade s týmto známym a zdokumentovaným faktom možno teda u nich očakávať vyššie riziko reakcií v mieste vpichu. Opuch sa obvykle prejaví v priebehu dvoch dní po podaní vakcíny a spontánne vymizne v priebehu ďalších 4 dní. Tento nežiaduci účinok nespôsobí žiadne trvalé poškodenie zdravia dieťaťa.

Viac informácií nájdete v otázkach a odpovediach tu.

Rodičia, v prípade ďalších otázok neváhajte kontaktovať svojho detského lekára a opýtať sa ho na správny postup pri očkovaní a optimálny režim dieťaťa po vakcinácii.


Užitočné linky

Podrobné informácie o vedľajších účinkoch a dokumentáciu nájdete vo verejne prístupnej databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv:

Pre Infanrix Hexa:
http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=386&lie_id=34900

Pre infanrix Polio:
http://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=386&lie_id=52280

Očkovací kalendár:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/ockovaci_kalendar_2012.pdf

Pre podrobné informácie o ochoreniach, proti ktorým chráni očkovacia látka Infanrix navštívte:
http://ockovanieinfo.sk/sekcia-sk-3-Ockovanie-deti-povinne


 Výzva pre rakovinu
Výzva pre rakovinu
Rakovina je celosvetovo hlavnou príčinou smrti.