Etika v podnikaní


Výskum, vývoj, testovanie a predaj liekov je nanajvýš citlivou záležitosťou - týka sa zdravia všetkých ľudí. Našou povinnosťou preto je, aby sme sa vo všetkom, čo robíme, správali zodpovedne, dodržiavali vysoké etické štandardy a predovšetkým zákony krajín, v ktorých podnikáme. Náš Etický kódex obsahuje pravidlá, ktorými sa zamestnanci musia riadiť a je jasne komunikovaný v rámci spoločnosti ako aj navonok. Vyvinuli sme kódexy správania pre predaj a propagáciu farmaceutických výrobkov, ktorými pravidelne školíme medicínskych reprezentantov a ďalších členov predajných tímov, aby sme zabezpečili dodržiavanie zákona a etickosť pri práci.

Každý deň sa však snažíme sa ísť nad rámec pravidiel stanovených štátnymi inštitúciami. Ako na celom svete tak aj na Slovensku chceme byť príkladom pre priemysel, zdravotníkov a ďalšie záujmové skupiny. Dodržujeme a aktívne presadzujeme princípy Etického Kódexu Európskej Federácie Farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA). Ako aktívni členovia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP – www.aifp.sk) sme sa podieľali nielen na prijatí spoločného Kódexu farmaceutického priemyslu na Slovensku a založení jeho etickej komisie ale aj na spoločnej deklarácii SLK, SLS a SAFS
(SAFS je predchodca AIFP). Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Výskum a vývoj

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu

Prečítajte si viac na stránke www.aifp.skKlinické skúšanie – všetko, čo by mal pacient vedieť - Otázky a odpovede

Čo všetko by mal pacient vedieť o klinickom skúšaní?

Stiahnite si brožúru.