Filantropia


Spoločnosť GSK považuje investovanie do komunít, v ktorých pôsobí, za prirodzenú súčasť snahy spoločnosti zabezpečiť trvalo udržateľný rast svojej existencie. Aj napriek nášmu odhodlaniu robiť viac než biznis vo všetkých oblastiach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, sme sa rozhodli sústrediť zdroje a snahu našich ľudí do oblastí, kde dokážeme uskutočniť najväčšiu zmenu a posunúť riešenia problémov na Slovensku na novú kvalitatívnu úroveň.


Top Firemný Filantrop 20014

Top Firemný Filantrop 2014

Spoločnosť GSK ocenená za dobročinné aktivity na Slovensku

Prečítajte si viac
„Poslaním našej spoločnosti je pomáhať ľuďom byť aktívnejší, cítiť sa lepšie a žiť zdravšie. S tým súvisí aj zameranie našich filantropických aktivít, v ktorých máme na Slovensku dlhú tradíciu.“

MUDr. Ing. Zuzana Remrová
General Manager GSK Slovensko

GSK Slovakia s.r.o. svojimi filantropickými aktivitami podporuje tieto oblasti:Podpora sa pritom vzťahuje na tieto skupiny ľudí:

 Výskum a vývoj v GSK
Klub firemných darcov
GlaxoSmithKline ako zakladajúci člen klubu

 Štandard komunitné investovanie

Štandard komunitné investovanie
Metodika merania firemného darcovstva