Profil spoločnosti GSK


GSK Slovensko je pobočkou nadnárodnej spoločnosti GSK (GlaxoSmithKline), ktorá je celosvetovo jednou z najväčších farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj. Naším poslaním je napĺňať potreby ľudstva v oblasti zdravotníctva. Misiou GSK je umožniť ľuďom prežívať svoj život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie.

Sme jedinou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá sa zapojila do boja proti všetkým trom „prioritným“ ochoreniam identifikovaným WHO: HIV/AIDS, tuberkulóza a malária.

S centrálou v Londýne dnes spoločnosť GSK dnes venuje objavovaniu, vývoju, výrobe a distribúcii vakcín, liekov na predpis a voľnopredajných produktov v 115 krajinách na celom svete. Sme prítomní na trhoch vo viac ako 150-tich krajinách. Máme sieť 86 výrobných stredísk v 36-tich krajinách a veľké výskumné centrá vo Veľkej Británii, USA, Španielsku, Belgicku a v Číne. V roku 2013 dosiahla spoločnosť GSK celosvetový ročný obrat vo výške 26,5 miliardy libier.

Každý deň vyvezieme do celého sveta viac než 3 milióny dávok vakcín. Pokrývame štvrtinu globálneho dopytu po vakcínach.

GSK je spoločnosť s pevným zázemím vo vede a výskume, má vedúce postavenie v genetickom inžinierstve, genetike a iných technológiách vývoja nových liekov. Vo výskume a vývoji zamestnáva 15 000 ľudí na celom svete, ktorí pracujú v 22-och výskumných centrách. Vývoj jedného lieku môže trvať až 15 rokov – kým sa dostane z laboratória na pulty lekární. Môžeme skúmať až 5000 alebo viac chemických látok, aby sme identifikovali tú najvhodnejšiu pre vznik lieku.

 GSK investuje do výskumu a vývoja nových liekov značné finančné prostriedky. Celosvetovo presiahol rozpočet firmy na výskum a vývoj nových liekov v roku 2012 čiastku 4,4 mld USD. Náklady na vývoj jedného nového lieku dosahujú až miliardu britských libier. V súčasnosti je v rôznych fázach klinického vývoja spoločnosti GSK celkom 150 nových účinných látok, vakcín či produktových inovácií, 40 z nich je vo fáze II a III klinického vývoja. GSK v roku 2013 priniesla na trh šesť zásadných liečebných noviniek.

Sme jedným z najväčších výskumných partnerov v priemysle, spolupracujeme s akademickými inštitúciami, autoritami, farmaceutickými a biotechnologickými spoločnosťami.

GSK Slovensko je aktívna v troch kľúčových terapeutických oblastiach: respiračné ochorenia, vakcíny a onkológia. Na Slovensku zaujíma GSK významné postavenie aj v oblasti voľnopredajných liekov (napr. proti bolesti, chrípke, nachladnutiu). Mimoriadnu pozíciu má GSK Slovensko v oblasti ústnej hygieny – v roku 2013 sa súčasťou GSK skupiny stal závod de Miclén v Leviciach, kde pracuje šesť stoviek pracovníkov.

Čo možno o GSK neviete:
 • Každú sekundu je spoločnosťou GSK distribuovaných viac ako 30 očkovacích dávok
 • Každú minútu je predpísaných viac ako 1100 lekárskych receptov na lieky spoločnosti GSK
 • Každú hodinu spoločnosť GSK investuje viac ako 700 000 USD na vývoj nového lieku
 • Každý deň použije viac ako 200 miliónov ľudí na svete zubnú kefku alebo pastu vyrobenú spoločnosťou GSK • História GSK

  História GSK

  1715 - Založenie základov budúcej spoločnosti - lekárne Plough Court v Londýne, predchodcu Allen &  Hanbury Ltd.

  1830 - John K. Smith otvára svoju prvú lekáreň vo Philadelphii.

  1842 - Thomas Beecham začína podnikať vo farmaceutickom priemysle a zakladá Beecham`s Pills.

  1906 - Joseph Nathan registruje názov Glaxo ako obchodnú značku pre sušené mlieko.

  1958 - Spoločnosť Glaxo odkupuje spoločnosť Allen&Hanburys Ltd.

  1989 - Vzniká SmithKline Beecham spojením spoločností SmithKline a Beecham Group. o šesť rokov neskôr, v roku 1995 sa spájajú aj spoločnosti Glaxo a Wellcome a vytvárajú  GlaxoWellcome.

  2001 - Spojením spoločností GlaxoWellcome a SmithKline Beecham vzniká jedna z najväčších farmaceutických spoločností na svete, GSK.