Firemná zodpovednosť


Byť vodcom prináša so sebou zodpovednosť. Zaujímame sa o to, ako naša činnosť vplýva na život ľudí a miest, kde podnikáme. Úspech našej spoločnosti nám pri tom pomáha zohrávať väčšiu rolu v spoločnosti. Zaviazali sme sa, že pri svojom podnikaní zohľadníme etický, sociálny a environmentálny rozmer svojich rozhodnutí. V roku 2003 sme zverejnili súbor princípov firemnej zodpovednosti, ktorými sme stanovili štandardy pre činnosť všetkých lokálnych organizácií GSK na celom svete. Tieto pravidlá sa vzťahujú na 10 oblastí: štandardy etického podnikania, výskum a inovácie, produkty a zákazníci, prístup k liečbe, starostlivosť o zamestnancov, ľudské práva, komunitné investovanie, starostlivosť o životné prostredie, vodcovstvo v nastavovaní štandardov v priemysle, práca so záujmovými skupinami. Pokrok v presadzovaní týchto princípov každoročne vykazujeme v Správe o korporátnej zodpovednosti, ktorú si môžete stiahnuť vo formáte pdf.


 Výskum a vývoj v GSK
Klub firemných darcov
GlaxoSmithKline ako zakladajúci člen klubu

 Štandard komunitné investovanie

Štandard komunitné investovanie
Metodika merania firemného darcovstva