Podpora verejnosti vo svete


Máme dlhoročné skúsenosti v podpore zdravia a prosperity komunít z celého sveta. V tejto súvislosti investujeme, podporujeme vzdelávacie programy a vytvárame partnerstvá s miestnymi inštitúciami. V najmenej rozvinutých krajinách reinvestujeme 20% z našich ziskov do budovania zdravotnej infraštruktúry a tréningu zdravotných pracovníkov. V oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami dodávame lieky a podieľame sa na dobrovoľníckej činnosti v spolupráci s neziskovými organizáciami a charitami všade tam, kde je to potrebné. Zároveň stále zlepšujeme prístup k našim liekom v menej rozvinutých krajinách.

  • – Od vypuknutia eboly sme poskytli dotácie vo výške viac ako £ 433,000 trom najviac postihnutým krajinám.
  • – Sierra Leone a Libériu sme dotovali liekmi v hodnote viac ako £ 740,000. Len v januári 2015 sme do Libérie odoslali 300 ampuliek našej kandidátskej vakcíny proti ebole v rámci III. fázy klinického testovania, čo predstavuje významný míľnik v boji proti tejto chorobe.
  • – Posledných 30 rokov pracujeme na vývoji vakcíny proti malárii, na ktorú každoročne zomrie viac ako 630 000 ľudí, prevažne detí. Postihnuté krajiny podporujeme prostredníctvom investícií, partnerstiev a preferenčného oceňovania liekov.

Sme jedinou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá sa zapája do boja proti všetkým trom „prioritným“ ochoreniam identifikovaným WHO: HIV/AIDS, tuberkulóza a malária.
Zaviazali sme sa do roka 2020 poraziť 10 zanedbaných tropických ochorení.
Každoročne vyrobíme cca 4 biliónov balení liekov, takmer 900 mil. dávok vakcín a viac ako 18 biliónov balení produktov starostlivosti o zdravie. Pracujeme na tom, aby sme lieky a vakcíny dostali k tým, ktorí ich potrebujú.

 World Health Organization
WHO
Svetová zdravotnícka organizácia