Eliminácia lymfatickej filariázy


Lymfatická filariáza, tiež známa ako elefantiáza, je zneschopňujúce a znetvorujúce parazitné ochorenie, ktoré postihuje viac ako 120 miliónov ľudí v 83 krajinách predovšetkým tropického pásma. Jej pôvodcom je parazit prenášajúci sa prostredníctvom uštipnutí moskytov. Globálne je to najčastejšia príčina trvalého telesného postihnutia.

GSK bol zakladajúcim členom celosvetovej aliancie na elimináciu tohto ochorenia - the Global Alliance to Eliminate Lymphatic Filariasis, 20 ročného programu na elimináciu ochorenia. Oficiálne sa sformovala v roku 2000 a dnes k tomuto hnutiu patria všetky Ministerstvá zdravotníctva endemických krajín a viac ako 40 organizácií z verejného, súkromného sektora ako aj akademické inštitúcie a mimovládne organizácie na celom svete.

Prispievame plošným darovaním nášho antiparazitického lieku albendazole na čas nevyhnutný na elimináciu tohto endemického ochorenia vo všetkých krajinách výskytu. Taktiež poskytujeme dôležitú finančnú podporu Svetovej zdravotníckej organizácii a iným organizáciám na umožnenie implementácie liečebných programov v postihnutých oblastiach.

V roku 2005 poskytla GSK zdarma 36 krajinám 136 miliónov tabliet lieku albendazole v hodnote 770 miliónov korún.

23. júla 2006 prebehla na Srí Lanke piata a zároveň záverečná celonárodná distribučná kampaň pokývajúca všetky endemické oblasti krajiny. V jeden deň sa podarilo podať liečbu 10 miliónom ľudí vďaka zmobilizovaniu takmer 50 000 dobrovoľníkov a zdravotníkov. Miera infekcie lymfatickou filariázou klesla v takmer na nulovú úroveň. Egypt je ďalšou krajinou, ktorá v dohľadnej dobe ukončí svoj program na elimináciu elefantiázy. Podľa prvých výsledkov sa aj v tejto krajine podarí ochorenie úplne eliminovať.


 World Health Organization
WHO
Svetová zdravotnícka organizácia